Jak vydělávat jako student?

Studenti jsou obecně považováni za skupinu populace s žádnými nebo nízkými příjmy ze zaměstnání. Na druhou stranu je však jejich životní styl mnohdy poměrně nákladný a velká část z nich je tak nucena hledat finanční příjmy, které jsou slučitelné se studijními aktivitami. V následujícím textu se zaměříme na některé z nich.

Brigády

Pravděpodobně nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem výdělku je pro většinu studentů navštěvování různých sezonních nebo dlouhodobých brigád. Díky tomu, že tyto práce bývají často poměrně flexibilní, dají se skloubit se studiem. Nabídka konkrétních pozic je pak velmi široká, obecně však doporučujeme držet se při volbě nejlepší brigády oboru který studujete i na škole. Díky pracovní profilaci můžete získat cenné zkušenosti a reference pro váš životopis.

Zkrácené pracovní úvazky

Pokud je vaše studium méně časově náročné, můžete kromě brigády uvažovat také o zkrácených pracovních úvazcích. Díky tomu můžete získat také některé zaměstnanecké benefity, ale logicky tento pracovní poměr přináší také mnohé zvýšené závazky vůči zaměstnavateli.

Praxe

Většina oborů na středních i vysokých školách vyžaduje po svých studentech také výkon odborné praxe. V průběhu studia tak musíte navštěvovat specializované zařízení jehož zaměření souvisí s vámi studovaným oborem. Tyto praxe jsou pak často realizovány bez nároku na finanční odměnu, nicméně pokud věnujete dostatečné úsilí vyhledávání té nejlepší nabídky, můžete jistě narazit i na placenou příležitost.

Placené stáže

Vysoké školy umožňují svým studentům často také participaci na projektech a stážích s různými zaměřeními, které mohou být finančně ohodnoceny. Snažte se tedy být maximálně v obraze a vyhledávat tyto nabídky. Možnost výdělku činností v oboru který studujete je vždy ideální variantou nejen díky finančnímu zisku, ale také z pohledu profesní profilace.

Další oblíbené články