Co je to GDPR a jak ho jednoduše vyřešit?

GDPR neboli General Data Protection Regulation je novým nařízením pocházejícím z dílny Evropské unie. Účinnosti nabude od 25. 5. 2018. Co v praxi přinese?

 

Co je GDPR a co přinese občanům?

Občanům se tímto způsobem zajistí výraznější ochrana osobních dat. Což by mělo přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí. V praxi to znamená, že uvedete-li někam své osobní údaje, získáte jistotu v tom, co se s nimi následně stane. Proti vašemu souhlasu nemohou být poté jakkoli zpracovány. Také budete mít možnost nechat citlivé informace o své osobě na požádání vymazat.

Smyslem je chránit údaje, jako je například zdravotní dokumentace, dále informace o vaší politické či náboženské příslušnosti atd. Obdobně ochrany se dočká taktéž IP adresa nebo adresa vašeho e-mailu.

Zcela zásadní bude, že jakákoli společnost se při získávání těchto dat nesmí uplatnit pravidlo „kdo mlčí, souhlasí“. Souhlas musí být aktivně udělen. Pakliže svolení k nakládání a zpracování vysloveně neudělíte, z hlediska GDPR se to rozumí jako odmítnutí.

 

Které povinnosti čekají s novým nařízením na firmy

Pro firmy to naopak znamená zvýšenou administrativní zátěž. Nově budou muset vypracovávat tzv. záznamy o činnostech zpracování. Další náležitostí je institut pověřence. Ten začne dohlížet na to, aby jakékoli aktivity dotčených společností byly v souladu s GBPR. Pověřenec musí mít ve firmě dostatečné zázemí k tomu, aby se své činnosti mohl věnovat.

Jestliže firma své povinnosti dané nařízením poruší, hrozí jí pokuty v řádech až několika milionů korun. To by pro řadu podnikatelů mohlo mít v podstatě likvidační následky. Implementace evropského nařízení proto vyžaduje přípravu. Ta nemusí být vůbec nákladná či časově náročná.

Software xGDPR Express je určen pro malé a střední organizace. Ten vám poskytne jednak přehledný manuál v podobě videí, umožní evidovat požadované údaje a připraví zároveň potřebnou dokumentaci.

Další oblíbené články