6 tipů na úsporu energií

Současný trend ve vývoji cen energií je krajně nepříznivý, ceny rostou strmě nahoru a spousta lidí se z tohoto důvodu ocitla ve velmi tíživé životní situaci, hlavně ti, jimž skončili jejich dodavatelé a spadli do režimu dodavatelů poslední instance. Je to opravdu velmi složitá a těžká doba a nezbývá nic jiného, než se naučit být dobrým ekonomem a přemýšlet, jak je možné snížit výdaje na energie v domácnosti tím, že se naučíme spořit. Každá, i sebemenší úspora hraje v celoročním součtu svoji roli a může znamenat při vyúčtování poměrně značnou částku.

REGULACE TEPLOTY

Snížení teploty v domácnosti o pouhý jeden stupeň představuje v celoročním součtu poměrně značnou sumu v řádu při dnešních cenách mnoha tisíc korun, hlavně v rodinných domech. Takové snížení se dá snadno přežít, jen si možná vezmeme teplejší domácí oblečení. Významnou úsporu představuje snížení teploty na noc, pro zdravý spánek je ideální teplota 18 až 20 stupňů, není třeba spát v přetopené místnosti. U plynových kotlů je dobrá regulace teploty vody a kotle, ideální je vzájemný rozdíl 10 až 12 stupňů Celsia.

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

Dobře vyvětraná místnost je velmi důležitá, ale mnohdy může větrání probíhat neekonomicky, delší dobu otevřená okna mohou významně snížit teplotu v místnostech a tím dochází k větší spotřebě energií, než je dům nebo byt opět vytopen na nastavenou teplotu. Efektivní větrání je několikrát denně na pár minut, nejlépe průvanem, vzduch se rychle vymění a tím dochází i k úspoře energií.

EKONOMICKÉ VAŘENÍ

Realitou se v současné době stává to, že bude nutné přemýšlet i nad úsporami při vaření, změnou skladby jídelníčku, eliminací jídel s dlouhou dobou přípravy, přemýšlením nad dobou tepelné úpravy. Vynikající vývary připravované několik hodin se pro mnoho lidí stávají minulostí, je to prostě příliš náročné na spotřebu energie, ať už je to plyn nebo elektřina. Jako dobrý nápad se jeví uvařit najednou větší množství jídla, například polévky, ale i masová jídla, co nesníme, dáme do nádobek do mrazícího boxu, budou se hodit a příště jen rozmrazíme a bude navařeno a tudíž i uspořeno. Poměrně velkou spotřebu energie mají trouby, například při tepelné úvaze masa bude úspornější dušení než pečení. V případě vaření na plynovém spotřebiči je vhodné regulovat intenzitu hořáků. Ekonomické je také pohlídat tzv. energetické doběhy elektrických kuchyňských spotřebičů, při zohlednění této skutečnosti dochází k významné úspoře.

KONTROLA PŘÍKONU SPOTŘEBIČŮ

Vyplatí se dát si tu práci a zkontrolovat příkony všech elektrických spotřebičů v domácnosti a vyhodnotit, zda některé nepoužíváme zbytečně často nebo dlouho, poměrně velký příkon má ale třeba lednice, kterou každý potřebuje, je třeba eliminovat jednorázové velké zatížení, když dáme například do mrazícího boxu větší množství potravin, trvá dlouho a taky to hodně stojí, než budou tyto potraviny zmrazeny na – 18 stupňů Celsia. Také se vyplatí nemít zbytečně spotřebiče v zásuvce, v konečném ročním součtu je to také určitá úspora.

SAMOODEČET

V případě přechodu k jinému dodavateli energie proveďte samoodečty energií a doručte je minulému i budoucímu poskytovateli těchto služeb, v opačném případě může být proveden zprůměrovaný odečet tzv. na dálku, který může být pro zákazníka nevýhodný a následně je velmi složité tuto situaci vyřešit, někdy se tak stane až po zmedializování celé záležitosti.

MĚSÍČNÍ KONTROLA STAVU ENERGIÍ

Pravidelná měsíční kontrola elektroměru a plynoměru zajistí přehled o odběrech energií a je kontrolním ukazatelem výše úspory.

Nespornou výhodou v dnešní složité energetické situaci mají majitelé nízkoenergetických domů, kde je úspora energií oproti ostatním výrazná, což je v dnešní době poměrně klíčové. Pokud přemýšlíme o stavbě rodinného domu, je dobré zvážit tento typ domu,  do budoucna se tahle alternativa i vzhledem k cenám energií jeví jako dobrá alternativa.

Další oblíbené články